español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional


Obxectivo temático

6. Conservar e protexer o medio e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento

6.1. O investimento no sector dos residuos para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de ambiente e para dar resposta ás necesidades identificadas polos Estados membros

Obxectivo específico

6.1.1. Desenvolver a separación, recollida selectiva e tratamento de residuos incluíndo accións de peche de ciclo; contemplando tanto os plans de xestión como aos investimentos en infraestruturas; categoría de intervención CE017-Xestión de residuos domésticos (incluíndo medidas de minimización, separación e reciclado) e actuación

6.1.1.3: Financiamento para o fomento de actuacións que contribúan ao desenvolvemento do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG 2010-2022).

Descripción das operacións

 

  • ESPAZO DE INTERCAMBIO DE OBXECTOS e UTENSILIOS nos Puntos Limpos do Consorcio As Mariñas

 

  • FOMENTO DA COMPOSTAXE IN SITU E TRITURACIÓN VEXETAL NOS PUNTOS LIMPOS.
  • RUTA DE RECOLLIDA DE ORGÁNICO DE CALIDADE.

 

Resultado esperado

Acadar, trala súa implantación, unha participación da cidadanía do 15% das entradas ao punto limpo no ano 2019.

Diminuír nun 10% as cantidades anuais de certos residuos urbanos especiais recollidos mediante este proxecto e que irían a xestión final no Punto Limpo.

Entregar a totalidade dos composteiros individuais e comunitarios solicitados durante duración do proxecto (2020-2021).

Acadar un número de visitas a vivendas que permita a entrega de todo o material da campaña de orgánico de calidade.

Empregar a trituradora de material vexetal polo menos en catro dos oito Puntos Limpos do Consorcio, posto que non todos teñen o mesmo volume de material vexetal a tratar.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org