español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional


Obxectivo temático

6. Conservar e protexer o medio e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento

6.1. O investimento no sector dos residuos para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de ambiente e para dar resposta ás necesidades identificadas polos Estados membros

Obxectivo específico

6.1.1. Desenvolver a separación, recollida selectiva e tratamento de residuos incluíndo accións de peche de ciclo; contemplando tanto os plans de xestión como aos investimentos en infraestruturas.

Descripción das operacións

Punto limpo móbil

Resultado esperado

Reducir o número de vertidos ilegais de residuos, que por volume ou toxicidade, non se poden depositar xunto co lixo diario.

Concienciar á poboación sobre a necesidade de realizar unha correcta separación de tódolos residuos producidos, e sobre o poder contaminante de certos residuos do fogar.

Achegar o depósito de residuos especiais ás zonas máis dispersas ou afastadas dos núcleos poboacionais do Consorcio.

Incrementar a recuperación destes residuos contaminantes e que son xerados en baixa cantidade no domicilio.

Acadar a cobertura de máis dun 40 % do territorio das zonas rurais, semirurais e dispersas, mediante o percorrido deste vehículo.

Incrementar nun 10 % as cantidades anuais de certos residuos urbanos especias recollidos mediante este sistema

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
page.wrap (https://comicsnake.com/ magazine-pdf.net comics-all.com lacomix.org bondage-guru.netpornoplanet.org