español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Minipuntos

Minipuntos

MINIPUNTOS LIMPOS


Trátese dun produto integral de reciclaxe para instalar na vía pública de modo que dá un fácil acceso a los cidadáns,e se podan recoller nelles de forma selectiva sete produtos en depoisitos independentes.

Estes contedores urbáns están formados por depósitos individuales e estancos para a recollida diferenciada de residuos de uso doméstico e que non podénse depositar nos contedores e recollida ordinaria.
Os residuos que se van a recojer son:

  • Pilas (convencionais, alcalinas, petaca, botón) en 2 depósitos.
  • Teléfonos móviles
  • CD / DVD
  • Cartuchos de impresora de inyección
  • Bombillas de baixo consumo
  • Bombillas convencionais e halóxenas.

 

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD