español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Recollida

Recollida

RECOLLIDA

O territorio do Consorcio As Mariñas caracterízase por unha dispersión poboacional moi elevada que provoca dificultades para a recollida dos residuos, o que obriga a ter un territorio dividido en dous sistemas de recollida. As áreas máis poboadas son recollidas diariamente e as zonas máis dispersas con menor periodicidade, segundo as necesidades da zona. Esta gran dispersión é o que xera maiores custos xa que encarece o transporte e obriga a que o número de colectores sexa máis elevado do normal, segundo o número de veciños, así como a gran cantidade de quilómetros percorridos en cada ruta polos camións.

Existen casos de rutas moi extensas, nas que se percorren moitos quilómetros, pero nas que o tonelaxe de residuos recollidos é moi baixo. En xeral, correspóndense estas áreas a zonas rurais moi dispersas.

Toda a problemática exposta levou a que se produxese un cambio na recollida, utilizando camións de carga traseira bicompartimentados para o rural, que recollen contedores de 800 litros para o inorgánico e 360 litros para os restos orgánicos. Este cambio permite optimizar as rutas nas áreas dispersas, reducindo os custos e o impacto ambiental que conleva o transporte pesado (gases de efecto invernadoiro, ruídos,...).

Para a optimización nas zonas urbáns apóstase pola carga lateral que recolle os restos inorgánicos, aportando máis volume de almacenaxe e eliminando o elevado número de colectores nas estradas e beirarrúas, así como os problemas urbanísticos. Nestas zonas os restos orgánicos recóllense con camións bicompartimentados que permiten a recolleita simultánea do papel-cartón ao comercio e centros oficiais (oficinas, colexios,...). Para este fin entréganselles de xeito gratuíto contedores de 360 litros onde poden almacenar o seu papel-cartón ata a retirada.

Para o control de todo o sistema e dado o grado de dispersión do territorio, instálanse nos contedores un código identificativo (TAG) que é lido á súa recollida polo camión que leva o sistema de lectura incorporada. Toda esta información permite a modificación e optimización das rutas segundo a necesidade e control. Tamén conta cun Sistema de Información Xeográfica (S.I.X.).

Isto tradúcese en:

* Unha completa rede de contenerización.

* 25 rutas que percorren 428,70 km.

* Bases e soportes.

* Microchips e adhesivos identificativos nos colectores.

* Contenerización soterrada nos concellos de Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada.

* Recollida bicompartimentada.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org