español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos

Servizos

SERVIZOS

De xeito xenérico, entre outros, conta cos seguintes servizos:

Prerrecollida: contenerización, mantemento, lavado interior e exterior e desinfección periódica

Recollida selectiva:en orixe e transporte ao complexo medioambiental de Nostián

Explotación de parques de reciclaxe ou "puntos limpos"e tratamento final dos residuos que neles se depositan.

Outro servizo a disposición da cidadanía do territorio do Consorcio As Mariñas é a recollida semanal de mobles e enseres domésticos. Chamando ao 981 795 524 daranlle información de días e horas nas que o servizo se presta no seu concello.

Asimesmo, e mediante dous convenios de colaboración coa empresa Protección Medioambiental, S.L. (PMA,S.L.) procédese á recollida selectiva de aceites fritos usados e aceites minerais usados.

A consecuencia do seu compromiso co medio ambiente, o Consorcio continúa o seu labor de modernización do sistema de recollida selectiva de lixo ao mesmo tempo que fai fincapé na sensibilización e información á cidadanía.

Páxinas relacionadas

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org