español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Perfil do contratante »  Anteriores 26.11.2012

Encabezado perfil

Anteriores 26.11.2012

Perfil contratista

ELABORACIÓN DUN PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE A CORUÑA E A SÚA ÁREA METROPOLITANA, DENTRO DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA.
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 11-11-09
Importe con I.V.E.: 49960.00 €
Data de adxudicación: 31-10-09
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB DE LA TORRE DE HÉRCULES DE A CORUÑA, DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA.
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 11-11-09
Importe con I.V.E.: 59999.84 €
Data de adxudicación: 06-11-09
CREACIÓN DUNHA PÁXINA WEB PARA O DESENROLO TURÍSTICO DA CORUÑA E A SÚA ÁREA METROPOLITANA, DENTRO DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA ÁREA METROPOLITANA DA CORUÑA.
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 11-11-09
Importe con I.V.E.: 24957.00 €
Data de adxudicación: 06-11-09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SINALIZACIÓN TURÍSTICA HOMOXENEIZADA DENTRO DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 28-07-09
Importe con I.V.E.: 239556300.00 €
Data de adxudicación: 28-07-09
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org