español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Perfil do contratante »  Anteriores 26.11.2012

Encabezado perfil

Anteriores 26.11.2012

Perfil contratista

IMPRESIÓN Y ENVÍO DE GUÍAS, RUTAS Y FOLLETOS TURÍSTICOS DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 10-06-11
Importe con I.V.E.: 68874.59 €
Data de adxudicación: 01-06-11
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN PLAYAS DEL CONSORCIO AS MARIÑAS, AYUNTAMIENTO DE SADA
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 22-08-11
Importe con I.V.E.: 43650.56 €
Data de adxudicación: 18-07-11
DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE GUÍAS, FOLLETOS Y RUTAS TURÍSTICAS
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 19-04-11
Importe con I.V.E.: 52002.36 €
Data de adxudicación: 13-04-11
OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 01-06-11
Importe con I.V.E.: 49560.00 €
Data de adxudicación: 16-05-11
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org