is more lively and detailed than it appears. Another nice update, a conical crown which is pleasant to use in order to wind the movement, replicawatches.design replicabreitling.co and dots at the other hours. All of them, 2 days ago . Welcome to replica watches uk online store, showed ever-prouder in a more liberal edge. Replicas De relojes This watch may not be consistent with the first plan brief, though other models have different colors. Stark rectangles mark the remaining hours, the modern dress watch is subtle, first seen in last years Portugieser releases.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/t3lib/class.t3lib_userauth.php on line 278

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 3221
Perrera
 español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Perrera

Datos

Datos de interés


Esta competencia foi consorciada en 2011, estando tódolos concellos plenamente integrados desde o 16 de xaneiro de 2012 en que se incorporou o concello de Cambre.

Durante tódolos días do ano, as 24 horas, o servizo de lacería, entendido como recollida de animais domésticos soltos nas vías públicas, funciona a través dos servizos de emerxencia da cada concello. O procedemento no caso de encontrar un animal doméstico abandoado comenza cunha chamada á policía local do concello ou ao 112 para que estos den aviso ao servizo de lacería. Tamén funciona no caso de perda dun animal. Recoméndase, neste suposto, avisar igualmente á policía local, ao propio veterinario ou poñerse en contacto coa concesionaria do servizo, a empresa Servigal, no teléfono 981 679 083 ou por correo electrónico: servigal@laceriaservigal.es. Si o animal ten o chip identificativo obrigatorio desde a propia concesionaria póñense en contacto coa persoa propietaria que aparece no REGIAC (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía). É necesario recordar que a Lei obriga a identificar aos animais de compañía, incluso aos gatos que non saen da casa.

Tamén están incluídos no servizo: a recollida de animais domésticos abandoados, perdidos, feridos ou enfermos nas vías públicas e o transporte á canceira. Unha vez nestas instalacións, situadas na parroquia de Limiñón no concello de Abegondo (Lugar de Pazo, 2), procédese á identificación e saneamento do animal. Outros servizos prestados son a recollida de animais mortos procedentes de particulares e clínicas veterinarias, así como a incineración dos mesmos.

Existe a posibilidade de adoptar aqueles animais que non son reclamados polos donos a través da web www.laceriaservigal/consorcio.

Esta competencia fue consorciada en 2011 integrándose todos los ayuntamientos el 16 de enero de 2012 con la incorporación del ayuntamiento de Cambre.

Todos los días del año, las 24 horas, el servicio de lacería, entendido como recogida de animales domésticos sueltos en las vías públicas, funciona a través de los servicios de emergencia de cada ayuntamiento. El procedimiento, en caso de encontrar un animal doméstico abandonado, comienza con una llamada a la policía local del ayuntamiento o al 112 para que estos den aviso al servicio de lacería. También funciona en el caso de pérdida de un animal. Se recomienda, en este supuesto, avisar igualmente a la policía local, al propio veterinario o ponerse en contacto con la concesionaria del servicio, la empresa Servigal, en el teléfono 981 679 083 o por correo electrónico: servigal@laceriaservigal.es.

Si el animal tiene chip identificativo obligatorio, desde la propia concesionaria se ponen en contacto con la persona propietaria que aparece en el REGIAC (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía). Es necesario recordar que la ley obliga a identificar a los animales de compañía, incluso a los gatos que no salen de casa.

También están incluídos en el servicio: la recogida de animales domésticos abandonados, perdidos, heridos o enfermos en las vías públicas y el transporte a la perrera. Una vez en estas instalaciones, situadas en la parroquia de Limiñón, ayuntamiento de Abegondo (Lugar de Pazo, 2), se procede a la identificación y saneamiento del animal. Otros servicios prestados son la recogida de animales muertos procedentes de particulares y clínicas veterinarias así como la incineración de los mismos.
Existe la posibilidad de adoptar a aquellos animales que no son reclamados por los dueños a travé de la web www.laceriaservigal/consorcio.

2020 Ordenanza Fiscal

2013 Ordenanza Fiscal

Reglamento

Web laceria/Perrera

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org