español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: OBRAS DEL CLUB NAUTICO Y DE PESCA EN EL EMBALSE DE BECHE EN LA RUTA JACOBEA DEL CAMINO INGLES, A SU PASO POR ABEGONDO
Nº de expedente: 2011/009 PDPT- PNSP
Natureza: Contrato administrativo tipico - Obras
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 122923.78 €
I.V.E.: 22126.28 €
Orzamento con I.V.E.: 145050.06 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 06-06-11
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_009_PDPT_2011.03.21_PLIEGO_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_EMBALSE_DE_BECHE_04.pdf
EXP_2011_009_PDPT_2011.03.21_PROYECTO_EMBALSE_DE_BECHE_04.rar
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 13-07-11
Data: 15-07-11
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 01-09-11
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 122800.00 €
I.V.E.: 22104.00 €
Orzamento con I.V.E.: 144904.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-07-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 01-09-11
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 122800.00 €
Orzamento con I.V.E.: 144904.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-07-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org