español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CAMPAÑA DE MARKETING ONLINE DIRIGIDA AL MERCADO BRITÁNICO PARA EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO
Nº de expedente: 2011/012 PDPT- PNSP
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 30000.00 €
I.V.E.: 5400.00 €
Orzamento con I.V.E.: 35400.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 06-05-11
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_012_PDPT_2011.04.18_TECNICASPROMOCIONONLINEREIno_02.pdf
EXP_2011_012_PDPT_2011.04.18_CLAUSULAS_ADMIN_PRO_reino_02.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 10-06-11
Data: 14-06-11
Hora: 13:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 01-07-11
Adxudicatario: LINEA CREATIVA DISEÑO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 23500.00 €
I.V.E.: 4230.00 €
Orzamento con I.V.E.: 27730.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 14-06-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 01-07-11
Adxudicatario: LINEA CREATIVA DISEÑO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 23500.00 €
Orzamento con I.V.E.: 27730.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 14-06-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org