español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: DISEÑO, PRODUCCIÓN E INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS Y SOPORTES PUBLICITARIOS TURÍSTICOS DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO
Nº de expedente: 2011/010 PDPT- PA
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 106000.00 €
I.V.E.: 19080.00 €
Orzamento con I.V.E.: 125080.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 28-04-11
B.O.P.: 29-04-2011
Data fin de presentación de ofertas: 18-05-11
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_010_PDPT_20110418_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_05.pdf
EXP_2011_010_PDPT_20110418_TECNICAS_PUBLICIDAD_05.pdf
EXP_2011_010_PDPT_2011.05.03_RESOLUCIoN_PRESIDENCIA_correcciondeerrorespliego_03.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 08-06-11
Hora: 13:30
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 01-07-11
Adxudicatario: EL CAJÓN DE LAS CULTURAS S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 92500.00 €
I.V.E.: 16650.00 €
Orzamento con I.V.E.: 109150.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 13-06-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 01-07-11
Adxudicatario: EL CAJÓN DE LAS CULTURAS S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 92500.00 €
Orzamento con I.V.E.: 109150.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 13-06-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org