español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: EVENTOS PROMOCIONALES EN PARÍS y AMSTERDAM PARA EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO
Nº de expedente: 2011/011 PDPT- PNSP
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 60000.00 €
I.V.E.: 10800.00 €
Orzamento con I.V.E.: 70800.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 06-05-11
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_011_PDPT_2011.04.18_TECNICASPROMOCIONPARISAMST_02.pdf
EXP_2011_011_PDPT_2011.04.18_CLAUSULAS_ADMIN_PRO_02.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 06-06-11
Data: 08-06-01
Hora: 13:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 15-06-11
Adxudicatario: DESIERTO
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 13-06-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 15-06-11
Adxudicatario: DESIERTO
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 13-06-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org