español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CAMPAÑA PROMOCIONAL EN LONDRES DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Nº de expedente: 2012/005 PDPT - PA
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: URGENTE
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 127118.64 €
I.V.E.: 22881.36 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 10-08-12
B.O.P.: 14-08-2012
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2012_005_PDPTClausulasadministrativas.pdf
EXP_2012_005_PDPTPliegosTecnicos.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 04-09-12
Data: 11-09-12
Hora: 13:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 13-09-12
Adxudicatario: ADHESIÓN MERCANTIL CORUÑESA S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 119843.71 €
I.V.E.: 25167.18 €
Orzamento con I.V.E.: 145010.89 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 12-09-12
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 13-09-12
Adxudicatario: ADHESION MERCANTIL CORUÑESA S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 119843.71 €
Orzamento con I.V.E.: 145010.89 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 12-09-12

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org