español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: REALIZACIÓN DE UN ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y VARIOS VÍDEOS PROMOCIONALES DE EVENTOS EN A CORUÑA Y SU ÁREA METROPOLITANA FINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 DE GALICIA
Nº de expedente: 2012/004 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 47661.02 €
I.V.E.: 8578.98 €
Orzamento con I.V.E.: 56240.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 29-06-12
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas: 09-07-12
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2012_004_PDPT_20110627_PRESCRIPCIONESTECNICAS.PDF
EXP_2012_004_PDPT_20110627_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 24-07-12
Hora: 10:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 27-07-12
Adxudicatario: LUZ LUX S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 38367.12 €
I.V.E.: 6906.08 €
Orzamento con I.V.E.: 45273.20 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 24-07-12
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 27-08-12
Adxudicatario: LUZ LUX S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 38367.12 €
Orzamento con I.V.E.: 45273.20 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 27-07-12

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
page.wrap (https://comicsnake.com/ magazine-pdf.net comics-all.com lacomix.org bondage-guru.netpornoplanet.org